מחקרים 27.12.2016

רופאים מול רופאות – פערים מהותיים באיכות הטיפול או השוואה מיותרת?

ממחקר אמריקאי עולה כי שיעורי התמותה והאשפוזים החוזרים של קשישים שטופלו על ידי רופאות במחלקות פנימיות נמוכים בהשוואה לתוצאות קליניות מקבילות של רופאים

עבודות רבות מצביעות על פערים משמעותיים, ברם לחלוטין לא עקביים, בין תוצאות קליניות של טיפול רפואי, פנימי וכירורגי, שניתן על ידי רופאים לעומת טיפול בחולים עם אבחנות זהות ובנסיבות דומות שניתן על ידי רופאות. חוקרים מבית הספר לרפואה של הרווארד ערכו מחקר נוסף ומקיף שהתמקד שוב באותה הסוגיה. תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA INTERNAL MEDICINE.

החוקרים בדקו באופן אקראי תיקים של 20% ממטופלים בני 65 ומעלה שאושפזו במחלקות פנימיות בין השנים 2011-2014. הבדיקה התמקדה בקשר בין מין הרופא המטפל העיקרי של החולים בפנימיות לתמותה ב-30 הימים הסמוכים למועד האשפוז ולשיעור האשפוזים החוזרים לאחר שחרור - שני המדדים שימשו כסמני איכות של הטיפול הרפואי. בוצעו תקנונים מתבקשים למשתנים סוציודמוגרפיים של החולים, למצבי החולי השונים וחומרתם וכן נערכה השוואה מגדרית של איכות הטיפול בין רופאים ורופאות במרכז רפואי בודד ובין מרכזים שונים.

כמיליון וחצי גיליונות אשפוז נסרקו במסגרת המחקר (גילם הממוצע של החולים עמד על 80.2 שנים, כשני שליש היו נשים). ניתוח התוצאות מלמד כי שיעור התמותה ב-30 הימים הסמוכים למועד האשפוז של חולים שטופלו על ידי רופאות היה נמוך משיעור תמותה מקביל של חולים שאתרע מזלם להגיע לידיהם של רופאים גברים (שיעורי תמותה מתוקננים 11.07% לעומת 11.49%, פער סיכון מתוקנן 0.43%, P<0.001,יNNT=233) - קרי,  כדי למנוע מקרה מוות אחד יש להעביר 233 חולים לטיפול של רופאות במקום רופאים. גם שיעור האשפוזים החוזרים היה נמוך יותר בקרב חולים שטופלו על ידי רופאות (שיעור מתוקנן של אשפוזים חוזרים 15.02% לעומת 15.57%, פער סיכון מתוקנן 0.55%, P<0.001,יNNT=182). ההבדלים עמדו בעינם בלא תלות במחלתם של החולים, חומרה של החולי, מיקום המרכז הרפואי, וכן לא הושפעו מהגבלה של הניתוח הסטטיסטי לרופאים שעובדים בבתי חולים בלבד.

לסיכום, מהמחקר עולה כי שיעורי התמותה והאשפוזים החוזרים של חולים קשישים שטופלו על ידי רופאות במחלקות פנימיות נמוכים באופן מובהק בהשוואה לחולים שטופלו על ידי רופאים. החוקרים סבורים כי הפער נעוץ, בין היתר, בדבקות מודגשת יותר של רופאות בהנחיות הקליניות, הנחה שלא קיבלה כל תמיכה מחקרית או עובדתית נכון להיום. חשוב גם לציין כי הפערים המוחלטים היו מינוריים ובמרבית המחלקות הפנימיות הטיפול ניתן על ידי צוות רפואי וחתימה על גיליון האשפוז אינה מעידה בהכרח על זהותו של הרופא המרכזי באותו צוות. כך או כך לא ברור מה תכליתו של המחקר פרט לתהודה התקשורתית הרחבה, לרב שלילית פשטנית ודיכוטומית, שהוא יצר.

מקור:

Tsugawa Y, Jena AB, Figueroa JF, Orav EJ, Blumenthal DM, Jha AK. Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates for Medicare Patients Treated by Male vs Female Physicians. JAMA Intern Med. Published online December 19, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2016.7875

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  מגדר,  רפואה פנימית,  מחקר קליני,  סטטיסטיקה,  איכות טיפול
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו
27.12.2016, 20:54

אכן נראה שהמשמעות המעשית קלושה. וחשוב לשאול אם אין בעיה אתית בעצם שאלת המחקר הזה ומחקרים דומים לו.

27.12.2016, 23:18

את זה, כתב כנראה גבר.