מחקרים 21.03.2017

טיפול בסטימולנטים וצריכת אלכוהול וסמים בקרב בני נוער הסובלים מ- ADHD

במחקר שנערך בארצות הברית נמצא כי טיפול מבוקר במתילפנידאט בשחרור מושהה עשוי להפחית את הסיכון לצריכת אלכוהול וסמים אסורים בקרב בני נוער עם ADHD

הפרעת קשב וריכוז בילדות נמצאה כקשורה לסיכון מוגבר להפרעת שימוש באלכוהול וסמים אחרים בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים. מטא-אנליזה עדכנית הראתה כי ילדים הסובלים מ- ADHD נמצאים בסיכון של פי 2.5 לפתח הפרעת שימוש באלכוהול וסמים. בנוסף לכך, למרות עדויות סותרות, עדיין ישנם חששות לגבי עלייה נוספת בסיכון זה בעקבות שימוש בתרופות סטימולנטיות הניתנות לטיפול ב- ADHD. חוקרים בארצות הברית ביקשו לבדוק את ההשפעה של טיפול בסטימולנטים על הסיכון לשימוש באלכוהול ובסמים אסורים בקרב מתבגרים עם ADHD.

לצורך הגדרת קבוצת המחקר נעשה שימוש בנתונים שנאספו באופן פרוספקטיבי במסגרת מחקר הנוגע לטיפול תרופתי ב- ADHD (מספר משתתפים – 115, 76% מתוכם בנים) שכלל טיפול ומעקב של עד 24 חודשים, כאשר קבוצת הביקורת כללה נתונים היסטוריים שנאספו במסגרת מחקר איכותני וכללו 44 מתבגרים עם ADHDי(68% בנים) ו- 52 מתבגרים ללא ADHD י(73% בנים) עם חלוקה דומה לפי גיל ומגדר. הטיפול שניתן כלל מתילפנידאט בשחרור מושהה בקבוצת המחקר, בהשוואה לטיפול כלשהו בתרופה סטימולנטית או להעדר טיפול (כחלק מהמחקר הנטורליסטי) בקבוצת הביקורת. נתונים לגבי דיווח עצמי על שימוש באלכוהול וסמים נאספו ממאגר המידע של הסקר על שימוש בסמים (Drug Use Screening Inventory).

שיעור צריכת אלכוהול וסמים בשנה האחרונה היה נמוך משמעותית בקרב בני נוער בקבוצת המחקר (תחת טיפול במתילפנידאט בשחרור מושהה) בהשוואה לבני נוער הסובלים מ- ADHD מקבוצת הביקורת (אלו שטופלו ואלו שלא טופלו). לא נמצא הבדל משמעותי בשיעור זה בקרב קבוצת המחקר ומתבגרים ללא ADHD מקבוצת הביקורת.

החוקרים מסכמים כי טיפול מבוקר בתרופות סטימולנטיות תחת ניטור קפדני, עשוי להפחית את הסיכון לצריכת אלכוהול וסמים מסוכנים בקרב מתבגרים עם ADHD. החוקרים מסייגים כי מחקר זה מוגבל בשל העדר קבוצת ביקורת כחלק ממחקר קליני, והסתמכות על נתונים היסטוריים, אך עם זאת מציינים כי מחקר ארוך טווח בו ימנע טיפול תרופתי מבני נוער הסובלים מ- ADHD, עשוי להיות לא ראוי מבחינה אתית.

מקור:

Hammerness, P., Petty, C., Faraone, S. V., & Biederman, J. (2017). Do Stimulants reduce the risk for alcohol and substance use in youth with ADHD? A secondary analysis of a prospective, 24-Month Open-Label Study of Osmotic-Release Methylphenidate. Journal of attention disorders21(1), 71-77.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעת שימוש באלכוהול וסמים,  בני נוער,  טיפול בסטימולנטים,  הפרעות קשב וריכוז
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו