מחקרים 26.04.2017

מתילפנידאט (ריטלין) משפר את תפקוד הזיכרון של מבוגרים עם ADHD

שימוש במתילפנידאט (ריטלין) משפר במידת מה את יכולות הזיכרון של מבוגרים עם ADHD, בהשוואה למבוגרים עם ADHD שאינם נוטלים מתילפנידאט, אך אינו מביא לרמת ביצוע דומה לזו של מבוגרים ללא ADHD

מחקרים נוירו-פסיכולוגיים על מבוגרים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (attention deficit/hyperactivity disorder – ADHD) חשפו הפרעות ניכרות בתפקודי הזיכרון, הקשורות לשליטה ביצועית (executive control). עם זאת, ישנן ראיות מעטות בלבד התומכות בטיפול תרופתי עם מתילפנידאט (Methylphenidate – Ritalin, Concerta, Medikinet) עבור תפקודי זיכרון.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לחקור את ההשפעה של מתילפנידאט על מספר תפקודי זיכרון בקרב מבוגרים עם ADHD.

31 מבוגרים עם ADHD אשר מטופלים עם מתילפנידאט, 36 מבוגרים עם ADHD שאינם מטופלים עם מתילפנידאט ו- 36 נבדקי ביקורת בריאים עברו בדיקות להערכת מספר מאפיינים של תפקוד הזיכרון, ביניהם זיכרון לטווח קצר, זיכרון עבודה, זיכרון רטרוספקטיבי, זיכרון פרוספקטיבי וזיכרון מקורות מידע (source memory). ניתוחים סטטיסטיים רבי-משתנים שימשו להשוואת תפקודי הזיכרון בין שלושת קבוצות הנבדקים.

מבוגרים עם ADHD שאינם נוטלים מתילפנידאט הפגינו הפרעות ניכרות בתפקודי הזיכרון בהשוואה לנבדקי הביקורת הבריאים. מבוגרים עם ADHD המטופלים עם מתילפנידאט הפגינו תפקודי זיכרון משופרים, בהשוואה למבוגרים עם ADHD שאינם נוטלים טיפול תרופתי, אך תפקוד זה היה עדיין נמוך בהשוואה לנבדקי ביקורת בריאים.

מחקר זה מדגיש את חומרת הפגיעה בזיכרון בקרב מבוגרים עם ADHD. טיפול תרופתי עם מתילפנידאט משפר את הזיכרון בקרב מבוגרים אלו, אך אינו מביא לנירמול תפקוד הזיכרון. ייתכן ויש צורך בהתערבויות טיפוליות נוספות, כגון טיפול קוגניטיבי התנהגותי, כדי להביא לנירמול תפקודי הזיכרון בקרב מבוגרים עם ADHD.

מקור:

Fuermaier AB, Tucha L, Koerts J, Weisbrod M, Lange KW, Aschenbrenner S, Tucha O.
Effects of methylphenidate on memory functions of adults with ADHD
Appl Neuropsychol Adult. 2017 May-Jun;24(3):199-211. doi: 10.1080/23279095.2015.1124108. Epub 2016 Apr 18.

ערכה: ד"ר נילי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  ריכוז והיפראקטיביות,  ADHD במבוגרים,  בעיות זיכרון,  תפקודי זיכרון,  שליטה ביצועית,  מתילפנידאט,  קונצרטה,  מדיקינט,  זיכרון לטווח קצר,  זיכרון עבודה,  הפרעות קשב וריכוז,  רטלין