מחקרים 26.04.2017

שיפור בתסמיני ADHD בילדים ובני נוער עקב נטילת מתילפנידאט (ריטלין) מגביר את היכולת לאמפתיה

שימוש במשך שלושה חודשים במתילפנידאט (ריטלין) הביא לשיפור מובהק במנת האמפתיה (EQ) בקרב ילדים ובני נוער עם ADHD, הישג אשר מיוחס לשיפור בתסמיני ADHD, אך הישג זה לא נצפה בקרב ילדים ובני נוער עם הפרעת התנגדות

מחקר זה העריך את "מנת האמפתיה" (Empathizing Quotient - EQ) של ילדים ובני נוער שאובחנו עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (attention deficit/hyperactivity disorder – ADHD) בלבד או בשילוב עם הפרעת התנגדות (oppositional defiant disorder - ODD) כתחלואה נלווית, והשווה את התגובות בשתי קבוצות הילדים לטיפול במתילפנידאט (Methylphenidate – Ritalin, Concerta, Medikinet).

במחקר השתתפו 52 ילדים ובני נוער בגילאי 8-18 אשר אובחנו עם ADHD ו- 26 ביניהם אובחנו גם עם ODD. משתתפי המחקר טופלו עם מתילפנידאט במשך 12 שבועות. רמת ה- EQ הוערכה במבחן הערכת האמפתיה המותאם לילדים (EQ-C) וחומרת תסמיני ADHD הוערכה בסולם לדירוג תסמיני ADHD. הערכות אלו בוצעו בקו הבסיס ובנקודת הסיום.

בשתי קבוצות הילדים הושגה עלייה ניכרת בציוני ה- EQ בעקבות השימוש במתילפנידאט (p=0.003 עבור ילדים עם ADHD/ODD;י p=0.002 עבור ילדים עם ADHD בלבד). נמצא קשר מובהק, בקבוצת ה- ADHD בלבד, בין שינויים בהערכת חומרת תסמיני ADHD לציוני ה- EQ לאחר השימוש במתילפנידאט (p=0.015), אך לא נצפו ממצאים מובהקים דומים בקבוצת ה- ADHD/ODDי (p=0.48).

מחקר זה הראה כי קיים קשר בין שיפור בתסמיני ADHD, אשר הושג על ידי טיפול במתילפנידאט (ריטלין), לבין אמפתיה מוגברת בילדים ובני נוער עם ADHD, אך לא בקרב ילדים ובני נוער עם תחלואה נלווית של הפרעת התנגדות.

מקור:

Golubchik P, Weizman A.
The Possible Effect of Methylphenidate Treatment on Empathy in Children Diagnosed with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Both With and Without Comorbid Oppositional Defiant DisorderJ Child Adolesc Psychopharmacol. 2017 Feb 16. doi: 10.1089/cap.2016.0111. [Epub ahead of print]

ערכה: ד"ר נילי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  מנת אמפתיה,  EQ,  אמפתיה בילדים,  הזדהות,  ריכוז והיפראקטיביות,  ADHD בילדים,  הפרעת התנגדות,  ODD,  מתילפנידאט,  קונצרטה,  מדיקינט,  הפרעות קשב וריכוז,  ADHD,  רטלין